Prázdny

OCENENIA & CERTIFIKÁTY

Ocenenia

Za viac ako 25 rokov sme získali množstvo ocenení.

1993 – 2014 24 ocenení Zlatá pečať udeľované Zväzom polygrafie na Slovensku
2016 ocenenie Najkrajšie knihy Slovenska 2015  za vyhotovenie titulu: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005-2014
2017 ocenenie Zlatá pečať  v kategórii ostatné tlačoviny za sadu tlačovín k vydanej známke a v kategórii netradičné polygrafické spracovanie za FATIMA- katalóg
2018 ocenenie Zlatá pečať  v kategórii kniha za súbor kníh Mária Terézia vladárka a matka / SLOVENGBAT  a v kategórii kniha za excelentné spracovanie knihy Cukrové topánky

Prázdny

Certifikáty

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2008

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004