HOLOGRAM
Prázdny

CENINY

Poštové známky, cestovné pasy, darčekové poukážky, diplomy, vysvedčenia, indexy, osvedčenia, certifikáty, hologramy, preukazy, vstupenky a iné ceniny

Kvalitná tlač produktov s najvyšším počtom ochranných prvkov

 • ceninový papier s vodoznakom s exkluzívnym tieňovaným vodoznakom v tvare jazdca s viditeľnými vláknami a vláknami s fluorescenciou v UV spektre a chemickou ochranou) voči ich falzifikácii alebo ich pozmeňovaniu (pridáme fotky, priehľadnosť a UV reflektujúce vlákna)
 • pozitívne a negatívne gilošové prvky rámika
 • mikropísmo a mikropiktogramy
 • irisový prechod farieb
 • reliéfna ceninová podtlač
 • ochranné linkové podtlače
 • špeciálny písmenkový raster
 • sútlačová značka
 • farba neviditeľná a viditeľná v infračervenom svetle
 • farba opticky neviditeľná s fluorescenciou v UV svetle
 • farba citlivá na rozpúšťadlá
 • penetračná farba - číslovanie nepriamou kníhtlačou
 • opticko-variabilná farba – tlač sieťotlačou
 • slepotlač
 • bezpečnostný hologram
 • farba citlivá na teplo
 • farba reagujúca na kov
 • perleťová opticko-variabilná farba – tlač sieťotlačou
Prázdny

Top produkty
z našej produkcie:

 • občianske preukazy pre Slovenskú republiku v rokoch 1998 - 2006

 • cestovné pasy pre Slovenskú republiku v rokoch 1997 - 2003

 • osvedčenia o evidencii motorových vozidiel

 • kontrolné známky pre spotrebné balenie alkoholu a tabaku

 • poštové kolky a iné ceniny.

 • podielové listy

 • diaľničné nálepky

 • víza

 • akcie