Prázdny

AKO OBJEDNAŤ

Pre vytvorenie objednávky vyplňte formulár,
alebo nás kontaktujte na dole uvedené emaily a telefónne čísla.

K A S I C O, a. s.
Hagarova 9,
831 51 Bratislava

+421 2 48 20 96 32
+421 2 48 20 96 12

Prázdny

Požiadavky na tlač

PDF súbor vo verzii PDF 1.3 (kompatibilita Acrobat 4).

Všeobecne sa doporučuje vytvárať Postscript a následne cez Acrobat Distiller do súboru PDF. Dá sa použiť aj export z aplikácie, tu je však potrebné skontrolovať správne nastavenie výstupu.

Všetky tlačové prvky v PDF súbore musia byť v CMYK, v stupňoch šedi, či výťažkoch, prípadne definované priamymi farbami Pantone. Žiadne prvky nesmú byť definované v RGB alebo LAB priestore a nesmú obsahovať ICC profily (ICC profily sú pri spracovaní RIPom ignorované).
V prípade použitia ICC profilu a následným RIPom u nás môže prísť k nežiadúcim farebným zmenám v dokumente.

Pantone farby musia byť v dokumente jasne a jednotne definované. Pokiaľ je to možné, prednosť má označenie pomocou niektorého z priemyslovo uznávaných systémov priamych farieb, ako sú farby PANTONE. Pri inom označení sa nesmie používať diakritika. Priame farby musia mať správne definovanú pretlač (overprint).

Celkový súčet tónových hodnôt v CMYK (Total Ink Limit) by nemal presiahnuť 300%.

Text tlačený čiernou nesmie byť tvorený z viacerých škálových farieb, ale iba ako 100% čierna (K). Po vytvorení tlačového PDF súboru je potrebné skontrolovať funkciu overprintu, ktorá zabezpečuje, že pod textom nebude „vyseparované“ miesto v podkladovej ploche.

Čiarové kódy, QR kódy a pod. musia byť vytvorené a zadefinované ako 100% čierna (K).

Všetky použité písma musia byť vložené do dokumentu (All Fonts Embedded).

Každá stránka musí obsahovať spadávku, ak sa v grafike nachádza kresba zasahujúca do orezu. Spadávka musí byť minimálne 3 mm. Odsadenie orezových značiek minimálne 6 bodov.

Pri výrobe tlačového PDF v InDesign, musí byť spadávka minimálne 3 mm a nesmie v nej byť zahrnutá farebná škála.

Stránky musia byť vycentrované na stred, čitateľné, pozitívne, jednotlivo postavené na portrait, v žiadnom prípade ako dvojstrany, radené za sebou zostupne, súbory pomenovať zhodne s číslami strán v dokumente /001_016.pdf/.

Obrázky by mali mať rozlíšenie 300 dpi. Perovky, texty, značky, logá, kreslená grafika by mali byť definované vektormi 1200 dpi.

Pri väzbe V2 treba počítať s odsadením grafiky na rube obálky, tak aby nezasahovala do frézy, aby chytilo lepidlo (je potrebné počítať s odsadením grafiky na rube obálky o cca 3-5 mm). To sa týka aj prvej a poslednej strany knižného bloku.

Na základe požiadavky zákazníka vytvoríme na našom ftp serveri schránku (ftp.kasico.sk) a pridelíme prihlasovacie údaje. Do tejto schránky budete zasielať tlačové podklady.

Prázdny