Prázdny
Prázdny
Prázdny

Tradícia, kvalita a súčasné trendy

Renomovaná spoločnosť kde sa kvalita
overená časom snúbi s modernými technológiami

Prázdny
Prázdny

PUBLIKÁCIE & MERKANTIL

Knihy, katalógy, plagáty, vizitky...
 

Ročne vyrobíme stovky publikácií vrátane výroby periodík.

CENINY

Poštové známky, cestovné pasy, darčekové poukážky, diplomy...

Kvalitná tlač produktov s najvyšším počtom ochranných prvkov

Prázdny
Prázdny

V súčasnosti je spoločnosť KASICO, a. s. napredujúcou súkromnou spoločnosťou.


 

Vybavenie tlačiarne umožňuje vyhotovenie nielen cenín, ale aj iných polygrafických výrobkov ako plagátov, letákov, kníh, kalendárov a pod. Neustále rastieme a svojim klientom pomáhame k vydavateľským trendom a tým zvyšovať ich predajnosť.

Prázdny
Prázdny

Technológie

Ofset, digital, sieťotlač, knihárske spracovanie, hologramy, vodoznaky ...

Ocenenia a certifikáty

ISO 9001, 140001, 18001, 27001 ...

Prázdny

História K A S I C O a.s.

1991

3.júna 1991 založenie špecializovanej 
tlačiarne cenných papierov a účelovej tlačiarne pre potreby vtedajšieho zakladajúceho akcionára – Slovenskej sporiteľne, a.s.

1993

Povolenie na tlač cenných papierov udelené Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

2005

Zlúčenie so spoločnosťou Žilinské tlačiarne, a.s.

2007

Prázdny

Zlúčenie so spoločnosťou SVORNOSŤ, a. s. a zaradenie medzi výrobcov publikácií s mäkkou a tvrdou väzbou