Vysokoškolské dokumenty

Pre väčšinu slovenských vysokých škôl a univerzít vyrábame výkazy o štúdiu, vysvedčenia a diplomy. Grafické spracovanie a texty dokumentov sú spracované presne podľa potrieb a požiadaviek škôl. Utvrdzuje sa tým hrdosť a príslušnosť študentov k danej unverzite. Zároveň technológia výroby indexov je podobná ako pri výrobe cestovných dokladov. Tým zaručujeme nemožnosť ich fašovania prípadne ich pozmeňovaniu.