Tlačoviny so zvýšenou ochranou

Sú to produkty chránené pred prípadným falšovaním, či pozmeňovaním, napr.  diaľničné nálepky, štátne kontrolné známky na víno, vstupenky, stieracie a iné žreby, preukazy rôznych druhov, s aplikáciou čiarových kódov, hologramov, rôznych špecialných farieb.