Novinky

Nová linka MÜLLER MARTINI


viac >>

Nová linka KOLBUS


viac >>


Technológia

Tlačoviny je a. s. KASICO schopná spracovať komplexne od grafického návrhu, cez návrh ochranných prvkov, materiálové zabezpečenie, tlač, až po adjustáž a dodanie odberateľovi.
Pre spracovanie grafického návrhu má k dispozícii vlastné reprografické štúdio s grafikmi špecializovanými na spracovanie cenných papierov a ochraňovaných výrobkov, ale i komerčných polygrafických produktov. Štúdio disponuje špičkovým hardvérom na platforme MAC.
Oblasť tlače je prezentovaná špičkovými ofsetovými tlačovými strojmi so špeciálnym vybavením na realizáciu viacerých prvkov ochrany, ako sú suchý a mokrý ofset, iris, nepriama kníhtlač, lakovanie, perforovanie, číslovanie OCR – B a pod.
Pri finalizácii sú k dispozícii laminovačky, elektronicky programovateľné rezačky s veľmi vysokou presnosťou orezu, elektronické počítačky na presnú výstupnú kontrolu počtu expedovaných výrobkov, páskovačky, baličky do fólie, ktoré zabezpečujú ochranu expedovaných výrobkov pred prípadným poškodením.
KASICO a. s. má, ako máloktorá tlačiareň na Slovensku, možnosť personalizácie dokladov a tlačovín.
Vzhľadom na charakter vyrábaných dokumentov má tlačiareň cenín KASICO vybudovaný rozsiahly systém ochrany a bezpečnosti pozostávajúci z ochrany objektu a jednotlivých pracovísk (strážna služba, napojenie na pult ochrany objektov, kamerový systém, elektronická evidencia vstupu) i z ochrany používaných materiálov počas celého procesu výroby (presná evidencia všetkých materiálov od ich vstupu cez jednotlivé technologické operácie až po záverečnú inventarizáciu a skartáciu pretlače a makulatúrnych výtlačkov).