Novinky

Nová linka MÜLLER MARTINI


viac >>

Nová linka KOLBUS


viac >>


Technické vybavenie

Grafické oddelenie, DTP a Prepress

 
Náročné ceninové zákazky sa skladajú z niekoľkých vrstiev ochranných prvkov, ako sú pozitívne, negatívne giloše, podtlače atp. Realizujeme ich na špeciálnom ceninovom grafickom programe.
Bežné polygrafické zákazky realizujeme z dodaných podkladov buď na externých médiach alebo ich príjmame na ftp server. V prípade požiadaviek realizujeme grafický design, zalomenie, vrátane skenovania ilustrácií. Ako máloktorá tlačiareň realizujeme ešte prípravu hárkovek montáže klasickým spôsobom.
 

CTP

 
Technológia CTP vynechaním medzioperácie – filmov pri osvite na ofsetové platne, zaručuje vyššiu kvalitu tlače. Náš systém umožňuje osvit platní do formátu B1 pri maximálnom rozlíšení: používame stochastické a klasické rastrovanie.
 

Tlač

 

KASICO a. s. od  svojho vzniku realizuje svoju produkciu predovšetkým na hárkových strojoch od firmy Heidelberg a to vo formátoch: B3 GTO 2 farbové, GTO 4 farbové a B1 CD 102. Tlačový park je formátovo (B2) doplnený päťfarbovým hárkovým strojom strojom KBA. Rotačný ofset zabezpečujeme na strojoch Zirkon farebnosti 1+1 až 4+4 s možnosťou odvíjania z dvoch kotúčov. Výstupom sú zložky v rozsahu 4-32 strán s formátmi od  R8 po A4, ako možnosť i paralelného lomu a tlače z dvoch produkcií, resp. vykladané v hárkoch.


Ďalej technické vybavenie umožňuje:
·        Číslovanie
     –   klasickou kníhtlačovou technikou
     –   personalizácia digitálna na strojoch OCE, CANON,
          Radus
·        Digitálna tlač na zariadeniach OCE, CANON, Radus
 
Knihárske spracovanie 
 
Kompletné vybavenie vrátane znášania zložiek na výrobu
knižných väzieb:
·        Mäkkých väzieb
V1 –   linka Müller Martiny
V2 –   linka PANTERA s tavným i PUR lepením,
           zariadenie WOHLENBERG
V3 –   šitá z bloku
V4 –   šitá lepená väzba
·        Tvrdých väzieb
V7 –   s kombinovaným poťahom
V8 –   s celopláteným poťahom
V8a – s laminovaným poťahom s prebalmi
 
·      skladacie zariadenia na formáty A0 a B2
·      lepička predsádok
·      niťošičky Aster Headop 130 a Ventura 200
·      linka na výrobu tvrdej väzby Kolbus 2000 S 524
·       trojrezy Kolbus a SDY
·      zariadenia na výrobu knižných dosák Kolbus
·      Laminovacie zariadenia na laminovanie
           fóliami za tepla
           štruktúrovanou fóliou za studena
·      Balenia do fólie
·      Ďalšie zariadenia na razbu fólií, nepozíciovaných
         aj pozíciovaných hologramov
·      Obojstranné laminovanie fóliou s vysokou hrúbkou
        od 100 mikrometrov)
·      Výsek a násek, perforácia
·      Perforácia známková
·      Pretláčanie do formátu 15 × 15 cm
·      Balenie plastových kariet jednotlivo