Preukazy

Výroba občianskych preukazov bola z hľadiska náročnosti výroby produkt, ktorý preveril naše polygrafické skúsenosti a dodržanie štandardne vysokej kvality výroby počas niekoľkých rokov.
Popri občianskych preukazoch sme vyrábali a vyrábame preukazy poistencov pre zdravotné poisťovne, vernostné karty občanov miest, klubové karty a preukazy atp.
Vzhľadom na oprávnenie pracovať s osobnými dátami ponúkame aj aplikáciu požadovaného druhu osobných dát.