Novinky

Nová linka MÜLLER MARTINI


viac >>

Nová linka KOLBUS


viac >>


Polygrafická výroba

Periodické a neperiodické publikácie

 

Najväčší rozmach v segmente výroby publikácií nastal v roku 2007 po fúzii s tlačiarňou Svornosť. V knižnej výrobe sme sa mohli oprieť o viac ako 50 ročné skúsenosti. Napriek všeobecnému poklesu čitateľov tomuto druhu výroby budeme aj do budúcnosti venovať náležitú pozornosť.
V rokoch 2009 a 2010 prešiel strojový park tohto sortimentu zásadnou modernizáciou, aby sme splnili náročné požiadavky vydavateľstiev, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a mohli rozvíjať spoluprácu s novými zákazníkmi doma aj v zahraničí.

 

 

Ocenené výrobky 

 

Pravidelne sa zúčastňujeme súťaži kvality knižnej výroby: Zlatá pečať, Kniha roka, Najkrajšie knihy Slovenska, kde získavame ocenenia.
Spolupráca s vydavateľstvami prebieha aj pravidelnými formálnymi a neformálnymi stretnutiami na knižných výstavach.