Osobné doklady a dokumenty

V období pôsobnosti KASICO a. s. na trhu s výrobou vysokonáročných tlačovín sme vyrábali cestovné pasy pre občanov Slovenskej republiky, občianské preukazy, cestovné doklady pre cudzincov, preukazy členov diplomatických misií na Slovensku, osvedčenia o technickej a emisnej kontrole vozidiel, atp.