Novinky

Nová linka MÜLLER MARTINI


viac >>

Nová linka KOLBUS


viac >>


Ocenenia

1993
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Čestné uznanie v kategórii kalendáre

1994
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Čestné uznanie v kategórii kalendáre

1995
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Uznanie v kategórii ostatné tlačoviny za kolekciu cenných papierov a vkladných knižiek

1996
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Ocenenie za komplexné spracovanie diaľničných nálepiek

1997
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Ocenenie v kategórii netradičné polygrafické spracovanie za cestovný pas Slovenskej republiky

1998
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Zlatá pečať v kategórii ostatné tlačoviny za súbor cennín štátne dlhopisy Slovenskej republiky

1999
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Čestné ocenenie v kategórii ostatné tlačoviny za identifikačné karty a diaľničné nálepky

2000
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Osvedčenie o evidencii vozidla

2001
Najkrajší kalendár Slovenska – Klub fotopublicistov a štátna vedecká knižnica Banská Bystrica:
2. miesto za kalendár Kasico v kategórii firemné, reklamné, nástenné, viaclistové
2. miesto za kalendár Kasico v kategórii obce, nástenné, viaclistové

2002
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Súbor dokladov SR pre cudzincov
Osobitné ocenenie za vízovú nálepku SR
Najkrajšie knihy Slovenska 2001 – V svetle siedmich tisícročí

2003
Minister vnútra SR a generálny riaditeľ INCHEBA a. s. udeľujú PRIX
Osvedčenie o evidencii vozidla

 

2004
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Ocenenie v kategórii ostatné tlačoviny za listinu CERTIFIKÁT
 
2006
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Ocenenie z a použitie nového ochranného prvku v dokumentoch Osvedčenie o TK a Osvedčenie o EK
Ocenenie za dokument osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
 
2008
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Čestné ocenenie v kategórii v  kategórii ostatné tlačoviny za sadu plagátov prospektov pre NIVEA
 
2011
Zlatá pečať – Zväz polygrafie na Slovensku
Ocenenie v kategórii ostatné tlačoviny za komplexný návrh a spracovanie služobnej lodníckej knižky
Ocenenie v kategórii netradičné polygrafické spracovanie za kolkové známky
Čestné ocenenie v kategórii kniha za celkové spracovanie knihy ARKTIKA