Kontrolné známky na tabakové výrobky

KASICO a. s. sa stala v roku 1993 pri začiatkoch výroby kontrolných známok na označovanie tabakových výrobkov.