Kontrolné známky na označovanie liehovín

V roku 1994 sme začali vyrábať kontrolné známky na označovanie spotrebiteľského balenia liehovín. Za toto obdobie prešli viacerými vývojovými zmenami v grafike a aj v aplikácii ochranných prvkov.