Novinky

Nová linka MÜLLER MARTINI


viac >>

Nová linka KOLBUS


viac >>


Kontakty

KASICO, a.s., tlačiareň cenín

Beckovská 38, 821 04 Bratislava

 

Generálny riaditeľ: Erik Volár

e-mail: erik.volar@kasico.sk

 

Obchodný riaditeľ: Ing. Adam Gilan

Tel.: 02/48 20 96 33

e-mail: adam.gilan@kasico.sk, obchod@kasico.sk

 

Obchodný úsek - CENINY, PUBLIKÁCIE a MERKANTIL:

Tel.: 02/48 20 96 34, 02/48 20 96 31

e-mail: marketing@kasico.sk

 

Výroba: Lýdia Kertészová

Mob.: 0905 553 380

e-mail: lydia.kerteszova@kasico.sk

 

Vedúci plánovania a prípravy výroby: Vladimíra Božíková

Tel.: 02/48 20 96 92

Mob.: 0911 699 655

e-mail: vladimira.bozikova@kasico.sk

 

Technológia:

Tel.: 02/48 20 96 40

e-mail: technologia@kasico.sk

 

CTP:

Tel.: 02/48 20 96 28

e-mail: ctp@kasico.sk

 

Technický riaditeľ: Ing. Vojtech Šerki

Tel.: 02/48 20 96 80

Mob.: 0911 699 755

e-mail: vojtech.serki@kasico.sk

 

Ekonomický úsek:

Tel.: 02/48 20 96 62

e-mail: ekonomika@kasico.sk

 

 

Prevádzka Hagarova:

J. Hagaru 9, Bratislava-Rača

 

Vedúca knihárne: Lýdia Kertészová

Mob.: 0905 553 380

e-mail: lydia.kerteszova@kasico.sk

 

Expedícia:

Tel.: 02/55 57 60 18

Fax: 02/55 57 60 18

 

Zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I., oddiel: SA, vložka č. 130/B

IČO: 17308267                                                                 DIČ: 2020327914