Kolkové známky

Po zavedení eura v roku 2009 ako platobnej meny v SR sme začali vyrábať kolkové známky, s takými ochrannými prvkami, ktoré minimalizujú možnosť falšovania.