Diaľničné nálepky

Môžeme povedať, že diaľničné nálepky sú našim výrobkom, s ktorým prišiel do styku asi každý motorista na Slovensku.