Ceniny

Ochranné prvky v ceninách

 

 
Ceniny a iné dokumenty a tlačivá vieme v našej tlačiarni vyrobiť tak, aby v sebe obsahovali rad ochranných prvkov, ktoré ich majú zabezpečiť pre falzifikáciou resp. ju výrazne sťažiť. A tiež slúžia na rozpoznanie originálu od  falzifikátu.
 
Dobre chránený dokument musí obsahovať kombináciu ochranných prvkov, na základe ktorých sa dá zistiť a dokázať, že sa jedná o originál. v prvom rade musí obsahovaťprvky ľahko rozpoznateľné bez akýchkoľvek pomôcok i verejnosťou, ako napr. vodoznak, opticky premenlivú farbu, hologram. Tieto prvky nazývame ochrannými prvkami prvého stupňa.
 
Ďalej musí mať prvky rozpoznateľné odborníkom, alebo poučenou osobou za pomoci ľahko dostupných pomôcok ako je lupa či UV lampa. To sú ochranné prvky v grafike a niektoré prvky v papieri a farbách. Tieto nazývame ochrannými prvkami druhého stupňa.
 
A nakoniec musí obsahovať i ochranné prvky, ktoré rozpozná len odborník vybavený špeciálnymi prístrojmi, ako napr. mikroskopom, špeciálnymi spektrofotometrami a inými prístrojmi na kontrolu cenín. To sú ochranné prvky tretieho stupňa. Spracúvané ochranné prvky sú zabudované v použitých materiáloch (papier, farba, hologramy, ...), v grafike a v spôsobe tlače ich vyhotovenia.
 
Základom ochrany je ceninový papier nedostupný na voľnom trhu s rôznymi prvkami – ochranné vlákna viditeľné i neviditeľné, vodoznak priebežný alebo poziciovaný dvojstupňový alebo viacstupňový, chemická ochrana voči rôznym činidlám, ochranné pásiky a iné elementy zabudované do papiera. Výroba takéhoto papiera na zákazku od  objednania po dodanie trvá podľa zložitosti od  6 až po 15 týždňov.
 
Ceninové farby s rôznymi špeciálnymi vlastnosťami, napr. farby opticky premenlivé, farby špeciálne v ultrafialovej, v infračervenej svetelnej oblasti (napr. neviditeľné farby), farby penetračné, fugitívne, magnetické a mnohé ďalšie.
 
Grafika cenín vytvára za pomoci niekoľkých špeciálnych programov obsahuje rad ochranných prvkov – pozitívne i negatívne giloše, reliéfne, latentné obrazy a pod.
 
Ceniny, resp. ich niektoré časti, okrem bežných tlačových techník sú ako ofset a kníhtlač, realizujeme aj inými špeciálnymi technikami, ako je irisová tlač, suchý ofset, sieťotlač, striekaná tlač a pod.
 
V našej spoločnosti vieme z týchto i ďalších ochranných prvkov zabezpečiť optimálnu kombináciu tak, aby bol dokument dobre chránený voči prípadnej falzifikácii, alebo pozmeňovaniu a aby sa dal originál bezpečne rozpoznať.