References

References

Banks:

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • DEXIA banka, a.s.
 • Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Slovenská sporiteľna, a.s.
 • Volksbank Slovensko, a.s.
 • UniCredit Bank, a.s.
 • VÚB, a.s..

Central authorities:

 • Ministry of Finance of Slovak Republic
 • Ministry of Interior of Slovak Republic
 • Ministry of Foreign Affairs of Slovak Republic
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • National Council of Slovak Republic
 • Štátna plavebná správa, a.s.
 • Central Tax Directorate of Slovak Republic
 • Železnice Slovenskej republiky, a.s.

Universities and schools:

 • Bratislavská akademická spoločnosť, n.o.
 • Bratislavská vysoká škola práva
 • Dubnický technologický inštitút
 • Ekonomická univerzita Bratislava
 • Slovenská poľnohospodárská univerzita Nitra
 • Slovenská technická univerzita Bratislava
 • Technická univerzita Bratislava
 • Technická univerzita Zvolen
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín
 • Trnavská univerzita Trnava
 • Univerzita Konštantína Filozova Nitra
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice
 • Vysoká škola ekonomie a manažmentu verejnej spravy Bratislava

Publishing houses:

 • AKTUEL, s.r.o.
 • ARKUS
 • BRANEX, s.r.o.
 • DAJAMA, s.r.o.
 • Eastone Group, a.s.
 • ESA, s.r.o.
 • FABER
 • FO ART, s.r.o.
 • GOEN, s.r.o.
 • HAJKO a Hajková
 • HERIAL, s.r.o.
 • IMASS + partners, s.r.o.
 • IPOLY, s.r.o.
 • KARTPRINT, s.r.o.
 • MIKULA, s.r.o.
 • Nakladatelství JUNIOR, s.r.o.
 • Orange agency, s.r.o.
 • Scherhaufer Inter. Druck
 • Slovenský spisovateľ, s.r.o.
 • Spolok Sv. Vojtecha - Vojtech
 • VIKTÓRIA PRINT
 • Vydavateľstvo BUVIK
 • Vydavateľstvo Elán
 • Vydavateľstvo EURÓPA
 • Vydavateľstvo Motýľ
 • Vydavateľstvo Príroda
 • Vydavateľstvo Q111
 • Vydavateľstvo Slovart
 • Vydavateľstvo ŠTÚDIO HUMORU A SATIRY

Other organisations:

 • Agentúra Age, s.r.o.
 • Antares plus, s.r.o.
 • Bonus Real, s.r.o.
 • DOLIS, s.r.o.
 • Dopravný podnik mesta Bratislavy
 • Dôvera, z.p.
 • DPC advertising, s.r.o.
 • EUGENIKA, s.r.o.
 • Gas Familia, s.r.o.
 • GG tabak
 • IGAZ Tlačivá
 • Imperial Tobbacco
 • Jan Becher Slovensko, s.r.o.
 • Karloff, s.r.o.
 • Old Herol, s.r.o.
 • Petit Press, s.r.o.
 • PRE SENT, s.r.o.
 • Profit MK, s.r.o.
 • QEX, s.r.o.
 • S-EKA, s.r.o.
 • STIVA, s.r.o.
 • STOCK SLOVAKIA
 • TABAKOLAND Slovakia, a.s.
 • TESTEK, s.r.o.
 • Váhostav Žilina