Novinky

Nová linka MÜLLER MARTINI


viac >>

Nová linka KOLBUS


viac >>


Profil spoločnosti

KASICO a. s. bola založená 3. júna 1991 ako špecializovaná tlačiareň cenných papierov a účelová tlačiareň pre potreby vtedajšieho zakladajúceho akcionára – Slovenskej sporiteľne, a.s.
V máji 1993 získala KASICO a. s. od Ministerstva financií SR povolenie na tlač cenných papierov.
V súčastnosti je KASICO a. s. rozvíjajúcou sa súkromnou spoločnosťou. Vybavenie tlačiarne umožňuje vyhotovenie nielen cenných papierov, ale aj iných polygrafických výrobkov.
Medzi najvýznamnejšie produkty, ktoré sme doteraz vyrábali patria občianské preukazy 1998 - 2006, pasy 1997 - 2003, víza, osvedčenia o evidencii motorových vozidiel, akcie, podielové listy, diaľničné nálepky a iné ceniny, čo svedčí, že vieme zabezpečiť aj tie produkty, ktoré si vyžadujú aplikovať pri ich výrobe najväčší počet ochranných prvkov voči ich falzifikácii alebo ich pozmeňovaniu.
V oblasti publikácií ročne zabezpečíme výrobu stovky titulov v mäkkej či tvrdej väzbe ako i väzieb šitých na striešku. Medzi vrcholy patrí komplexná výroba „knihy kníh“ Biblie v niekoľkých vydaniach.
 
Spoločnosť drží trend aj v zavádzaní moderných systémov riadenia.
– Systém manažérstva kvality ISO 9001:2008
– systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004
– Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007
– Systém manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013


Zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I., oddiel: SA, vložka č. 130/B

IČO: 17308267                                                                 DIČ: 2020327914